RFID导电银浆 FPE-004S-82
技术参数
资料

产品性能:

 

    油墨浆料性能(未干燥)

固含量wt%                            58     

粘度,流变仪,mPa·scP             10000-15000

溶剂                 乙二醇丁醚醋酸酯

保质期(生产日期后)                      6个月

 

    干燥固化条件

30minutes@150 热风烘箱

可采用热风或红外干燥,提高烧结温度或延长烧结时间可有助于提高导电性能。

 

 

    干燥固化后性能

电阻率(mΩ/□/mil                             <7

结合力(百格)                5B产品文档   查看文档